Ortopan centar

Ordinacija STARDENT opremljena je savremenom radiološkom opremom koja omogućuje visoko kvalitetnu, brzu i preciznu dijagnostiku. Našim pacijentima nudimo kompletnu uslugu rendgenskog snimanja, bilo pojedinih zuba ili cele vilice. Na taj način pacijent može dobiti potpunu uslugu na jednom mestu, bez potrebe za odlaskom u druge ustanove.

U ordinciji koristimo RVG senzor, kao i digitalni ortopan uređaj za dijagnostiku i lečenje. Takav pristup i način snimanja pruža nam precizniju dijagnostiku, bolju komunikaciju sa pacijentom te manju dozu zračenja pri snimanju. Zbog izuzetno niske ekspozicije, zaštita pacijenata je do četiri puta bolja nego pri klasičnom RTG snimanju.

Snimci se isporučuju na radiološkom filmu (foliji) visoke rezolucije ili na digitalnom mediju (CD-u). Prema potrebi, snimke možemo poslati e-mailom na vašu adresu ili drugom lekaru na analizu

RVG u stomatologiji je skraćenica za radioviziografiju, a označava način snimanja i dijagnostike. Izraz “Digitalni RVG” označava snimanje na digitalni senzor sa prikazom slike na kompjuterskom ekranu, umesto na klasičnom negativ filmu.

Ovakva metoda je bolja, jer se za snimanje koriste manje doze zračenja, što je ujedno i najveća prednost u odnosu na klasično snimanje. Također, kompjuterska obrada RVG snimaka stomatologu pruža jasniju i precizniju sliku, bolju dijagnostiku, a time i bolji rezultat lečenja.

Današnje metode RVG snimanja pomoću digitalnih senzora daju kvalitetniji snimak, uz značajno manju dozu zračenja potrebnog za snimanje jednog ili više zuba. Za pacijenta je to velika prednost jer se za snimanje digitalnom tehnikom koriste doze zračenja i do četiri puta manje od doza potrebnih za snimanje na film.

Također, snimak na računaru je puno jasniji, može se prikazati preko celog ekrana (uvećanje cele slike ili pojedinih delova) te se uz pomoć raznih alata može naknadno obrađivati. Sve ove metode pružaju stomatologu jasniju sliku o potencijalnim problemima te omogućavaju tačniju dijagnozu i kvalitetnije donošenje konačnih odluka. Zato je danas digitalno RVG snimanje u stomatologiji standard, a ne samo opcija za pojedince.

Digitalni ortopan predstavlja savremenu varijantu klasičnog ortopana za snimanje cele vilice. Njegova velika prednost je u bitno smanjenoj dozi zračenja i trenutnom prikazu slike na monitoru kompjutera. Snimak se trajno arhivira u našu bazu podataka na računaru, odakle je u svakom trenutku dostupan; možemo ga narezati na CD, prenositi putem USB memorije ili slati elektronskom poštom.

Snimak ima visoku preciznost svih prikazanih struktura što nam omogućava lakše uočavanje više detalja i bolje postavljanje dijagnoze u odnosu na klasične snimke. Jasno su vidljivi patološki procesi oko svih korena zuba, stanje kosti u slučajevima parodontitisa, karijesne lezije na zubima, a lakše je i implantološko planiranje, kao i planiranje ortodontske terapije. Dijagnostički gledano, ovo je najvažniji snimak za pravovremeno otkrivanje bolesti zuba i okolnih struktura.

Zakažite odmah pregled kod naših stomatologa

Zakažie pregled online ili pozovite 064/166-57-61

Besplatna online konsultacija

Možete nas kontaktirati bilo kada