All  on  4 je tehnika implantološko-protetske rehabilitacije potpune bezubosti vilice, koja se odlikuje ugradnjom 4 implantata u jednom aktu i izradom fiksnog protetskog rada.

Ovaj koncept lečenja postoji već 20 godina i koristi se kod:

  • pacijenata koji već imaju totalne proteze
  • pacijenata koji zbog parodontopatije ili drugih zubnih bolesti moraju da izvade sve zube u vilici
  • pacijenata koji imaju veliki gubitak kosti vilice i kod kojih se ne mogu raditi standardne tehnike ugradnje implantata

All on 4 se izvodi u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolan postupak a izvodi se samo jedna hirurška intervencija. Radi se samo jedna intervencija i traje 2-2,5 sata za jednu vilicu. Nakon završetka hirurškog dela pacijent oseća blagu nelagodnost i manji bol.

Prednosti tehnike All on 4 su:

  • koristi se postojeća vilična kost i ne rade se dodatne hirurške intervencije kao što su sinus lift i nadoknade kosti
  • pacijent dobija fiksni protetski rad i time se oslobađa nošenja totalne proteze koje su nekomforne i često teške za navikavanje
  • fiksni protetski rad se dobija za 24-48 sati i to privremeni, a nakon perioda zarastanja i definitivni
  • govor i žvakanje su poboljšani, pacijenti dobijaju dodatno samopouzdanje, skoro sva hrana se može konzumirati,  a održavanje higijene je lako i izvodi se rutinski
  • troškovi su manji nego kod standardne tehnike ugradnje implantata, jer se ugrađuju samo 4 implantata, nema dodatnih operacija ai protetski rad je jeftiniji.