Usluga Cena
1 Uklanjanje mekih naslaga, zubnog kamenca i poliranje zuba  2500
2 Beljenje zuba po seansi 5000
3 Ugradnja zubnog nakita 2000
4 Kompozitna faseta 4000
5 Kompozitna plomba 2500
6 Prva pomoć i aplikacija leka 2000
7 Kanalno lečenje jednokorenog zuba 4500
8 Kanalno lečenje višekorenog zuba 5000
9 Privremena krunica 2400
10 Livena nadogradnja 2400
11 Metalokeramička krunica 9400
12 Bezmetalna keraamička krunica 17700
13 Totalna akrilatna proteza 24000
14 Parcijalna akrilatna proteza 24000
15 Skeletirana proteza 41000
16 Bioplast fleksibillna proteza 41000
17 Vađenje zuba 2000
18 Komplikovano vađenje zuba sa separacijom 3000
19 Ortopan snimak 1500
20 Hirurško vađenje zuba 6000
21 Hirurško vađenje umnjaka 12000
22 Resekcija korena 12000
23 Ugradnja implantata 48000
24 All on 4 480000
25 Krunica na implantatu 24000
26 Laserska terapija gingive po zubu 2000

Napomena: Ovo je deo našeg cenovnika. Ostale cene možete pogledati u ordinaciji.