Irena Rakić

Specijalista stomatološke protetike

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu, volontirala u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Niš, usavršavala se na brojnim domaćim kursevima i radionicama iz oblasti protetike i estetske stomatologije. Završila specijalizaciju iz stomatološke protetike.