• gotovinom,
  • putem administrativne zabrane,
  • čekovima građana i
  • platnim (kreditnim) karticama.